Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

Pågående doktorandprojekt

Studier om genomstansningskapacitet hos betongplattor

Ghassem Hassanzadeh, Konstruktioner, har sedan 1995 drivit några projekt om genomstansningskapacitet hos betongplattor vid KTH som finansierats av dåvarande Vägverket, KTH, SBUF, CBI samt ”Åke och Greta Lissheds stiftelse”. Handledare är Håkan Sundquist, KTH, och Johan Silfwerbrand, CBI. Projekten har i huvudsak till uppgift att genom olika försöksserier studera följande ämnen:

- Förstärkning av brobaneplattor på pelare med hänsyn till genomstansning.
- Inverkan av icke vidhäftande spännarmerings placering på genomstansningskapacitet hos betongplattor.
- Inverkan av stålfibrer på genomstansningskapacitet hos betongplattor.
- Inverkan av skjuvarmeringsmängd på genomstansningskapacitet hos betongplattor.

De två första projekten har redovisats i rapport 41/Brobyggnad 1996 och Bulletin 43/1998, i en licentiatavhandling vid KTH. En redovisning av alla resultat om dessa projekt kommer att presenteras i en doktorsavhandling 2013.


Självkompakterande betong för förbättrad produktionsteknik

Richard Mc Carthy, Teknikspridning, driver sedan 2006 vid KTH ett doktorandprojekt som finansierats av dåvarande Vägverket. Handledare är Johan Silfwerbrand. Syftet med projektet är att kartlägga, analysera och vidareutveckla tekniken för utnyttjande av självkompakterande betong (SKB) inom anläggningsbyggandet. I projektet ingår litteraturstudier, jämförelser mellan gällande internationella dimensioneringsmetoder för vertikala formar, arbetsplatsbesök för att identifiera dagens problem och detaljlösningar, bevakning av nyheter inom produktionstekniken, mätningar i samband med gjutning av en mur i full skala samt utveckling av ett förslag till ny formdimensionering för SKB. Richard presenterade sin licentiatavhandling i december 2015.