Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Syfte
Aktiviteter
Medlemsförmåner
Medlemmar
Styrelse och kontaktpersoner
Bli medlem!
Stadgar

Medlemsförmåner

Intressentföreningens medlemsföretag eller -organisationer erhåller följande förmåner:

  • Deltagande i ett årligt föreningsmöte där institutets forskare och andra experter diskuterar betongtekniska frågor.
  • Deltagande i föreningens årsmöte.
  • Chans till gratiskonsultation via valfri öppen fråga till höstmötets "Fråga CBI". 
  • Fritt deltagande för kontaktpersonen eller en ersättare för denne vid CBI:s årliga informationsdag.
  • Ett kostnadsfritt exemplar av nyutkomna CBI rapporter och öppna uppdragsrapporter skickas till respektive kontaktperson.
  • Medlemsföretagets namn listas på CBI:s hemsida och i en återkommande spalt i CBI-nytt.
  • Medlemsföretagen i intressentföreningen kan låna litteratur i CBIs bibliotek, läs mer här!