Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss

Historik

 

CBIs början

Genom skapandet av stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm etablerades 1942 Cement och Betonginstitutet (CBI) som ett av Sveriges första industriforskningsinstitut. Flera personer inom industri, staten och tekniska högskolan var av betydelse för institutets grundande, men det finns två personer som kan lyftas fram speciellt. Den ene är professor Lennart Forsén (1889-1943) som levde ett rikt men kort liv växelvis inom akademin och industrin. Den andre är tekn. dr. h.c. Ernst J Wehtje (1891-1972) som var vd för Skånska Cementaktiebolaget 1936-1947.

Den 17 maj 1945 invigde dåvarande kronprins Gustaf (VI) den institutionsbyggnad där CBI Betonginstitutet än i dag har sina lokaler. Uppförandet av denna byggnad möjliggjordes tack vare donationer till Wehtje på dennes 50-årsdag den 17 juli 1941. Innan institutionsbyggnaden invigdes höll institutet till i provisoriska lokaler på två adresser i Stockholm (Jungfrugatan 62 och på KTH-området).


CBI Betonginstitutet AB

Den 1 januari 2008 bildades CBI Betonginstitutet AB genom att dåvarande Cement och Betong Institutet (CBI) och sektionen för byggmaterial vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fusionerades. Detta innebar tre stora förändringar:

  • Ökad storlek: Institutet ökade från c:a 40 till c:a 90 anställda (2015) och finns därmed i både Stockholm och Borås. Liksom tidigare finns även ett litet kontor i Lund.
  • Bolagisering: Tidigare bedriv CBI sin verksamhet i en stiftelse. Från den 1 januari 2008 bedrivs verksamheten i ett aktiebolag.
  • Nya ägare: CBI Betonginstitutet ägs till 60 % av SP och till 40 % av stiftelsen med det långa namnet stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm (som före fusionen var identisk med CBI). Stiftelsen har alltså övergått från att driva verksamheten till att vara delägare.

SP bildades som Statens Provningsanstalt 1920. SP flyttade till Borås 1975 och bytte namn till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2007.

RISE CBI Betonginstitutet

Sedan den 1 juni 2016 ägs CBI Betonginstitutet till 100 % av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som gått samman med Innventia och Swedish ICT i  RISE Research Institutes of Sweden . I takt med detta har även CBI Betonginstitutet bytt namn till RISE CBI Betonginstitutet.

Organisation och personal

Institutet hade ursprungligen tre avdelningar; kemi, fysik och teknik. År 1953 tillkom en kontaktavdelning och 1962 en inspektionsavdelning. Till den sistnämnda knöts kursverksamheten. Dessutom fanns tidigt en administrationsavdelning. Denna organisation var tämligen oförändrad under årens lopp, även om avdelningarnas antal och namn varierat något.

År 2002 hade institutet fyra avdelningar för forskning och utveckling (FoU Material, FoU Reologi, FoU Teknik och FoU Laboratorium), en avdelning för konsultverksamhet (CBI Konsult), en avdelning för teknikspridning (med kurs, bibliotek och information), en för kontrollverksamhet samt en administrativ avdelning.

Sedan 2015 driver institutet verksamheten i sex sektioner; Betong och Berg, Tillståndsbedömningar, Produkt och Kontroll, Hållbara Byggnadsverk, Kurscentrum för Betong och Berg samt Ledning och Administration.  Antalet medarbetare varierade mellan c:a 30 och drygt 40 fram till och med 2007. Den 1 januari 2008 ökade antalet kraftigt till följd av en fusion i och med att CBI Betonginstitutet AB skapades och har fortsatt att öka sedan dess. År 2017 är antalet medarbetare omkring 90.

Mer om institutets historia går att läsa i CBI-rapporten nr 3:2012 ”CBI Betonginstitutet 70 år – 1942-2012”.