Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss

Ägare samt styrelse

Ägare

RISE CBI Betonginstitutet AB är ett helägt dotterbolag till RISE Research Institutes of Sweden som ägs av Finansdepartementet genom RISE Holding AB

 

RISE CBI Betonginstitutets styrelse

Styrelse inklusive ordförande väljs av bolagsstämman på förslag från en nomineringskommitté.
De fackliga företrädarna utses av de lokala fackklubbarna. Till styrelsen adjungeras VD samt
i förekommande fall RISE CBI Betonginstitutets revisor. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger
per år.

Ordinarie ledamöter 2016
Suppleanter
Marianne Grauers, ordförande

Margaret Simonson McNamee,vice ordförande

John Rune NielsenFackliga representanter

Lars Kraft, Sveriges ingenjörer
Magnus Naesman, Sveriges ingenjörer
Marjo Svedfors, Unionen
Lina Giménez, Unionen

Föredragande: Katarina Malaga, VD, RISE CBI Betonginstitutet

Revisor: Karl Kratz, KPMG AB.