Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är ett av våra miljöledningsdokument. Övriga miljöledningsdokument är övergripande mål och inköpspolicy.

 

CBIs miljöpolicy

  • vårt miljöarbete ska vägas in i all vår verksamhet
  • vi ska följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter

Detta innebär att vi ska:

  • eftersträva en ständig förbättring av vårt eget miljötänkande
  • motverka förorening
  • ta hänsyn till och verka för optimal miljöhänsyn och därigenom skapa förutsättning för en hållbar utveckling

Genom en fortlöpande såväl intern som extern dialog ska vi verka för ett högt medvetande och kunnande inom miljöområdet i branschen. Miljöarbete och miljöhänsyn ska vara alla medarbetares ansvar. Vi ska upplevas ha en stark position inom miljöarbete i vår bransch.