Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Sök publikationer
Nyhetsbrev
CBI-nytt

Rapporter &
publikationer från CBI

En naturlig del i ett forskningsinstituts verksamhet är att producera forsknings-
rapporter, rekommendationer och andra typer av informationsmaterial.
CBI-rapporter och CBI Informerar är exempel på publikationer från CBI.

Artiklar av CBIs medarbetare

Våra medarbetare sprider sina resultat på flera olika sätt. De skriver de artiklar för olika typer av facktidskrifter (svenska eller utländska) och håller föredrag på konferenser runt om i världen. 

Externa publikationer

Många av de forsknings-projekt som våra medarbetare deltar i resulterar i rapporter som utgivs av andra än CBI. Andra typer av externa publikationer är exempelvis våra forskares avhandlingar och konferensproceedings.

Sök rapporter, artiklar och publikationer

Frisök:

Visa senaste

Har du frågor, kontakta Karin Glad på tel: 010-516 68 09 eller via e-post: karin.glad@ri.se

CBI-nytt 

Vad är CBI-nytt?
Ladda ned

Information
om CBI

Läs mer om oss!

Hjälp att finna information

Hör av dig till oss om du har frågor. Antingen kan vi svara på dem direkt (vid enklare frågor), hänvisa dig vidare eller på uppdragsbasis bevaka teknikområden och utföra sökningar.