Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

Betongforskning

En stor del av forskningen
(A-forskningen) finansieras
av Konsortiet, ofta i samverkan med andra finansiärer. Vi bedriver även EU-projekt, doktorandprojekt och uppdragsforskning.
Läs mer om:

A-forskning
EU-projekt

Bergmaterialforskning

Forskningen bedrivs i samarbete med nationella finansiärer som Formas, MinBaS, SGU och Trafikverket samt internationella finansiärer och då i första hand EU.
Läs mer om:

EU-projekt

Modellering och simulering

För att förutsäga det komplexa beteendet hos armerad betong kombineras numeriska simuleringar med fysiska experiment och teoretisk förståelse. 
Läs mer om:

Kärnkompetens
Pågående projekt
Research Briefs


Material- och produktutveckling

På CBI arbetar vi med olika betongsamman-sättningar för att uppnå optimal produktion och egenskapsprofil.

Läs mer om material- och produktutveckling

Uppdragsforskning

Vår uppdragsforskning
kan exempelvis handla
om lakningsmekanismer, industriella restprodukter, koldioxidupptagning,
ultrafina filler eller betongbeläggningar.

Läs mer om vår uppdragsforskning

Doktorandprojekt

Fyra doktorandprojekt pågår och de handlar om genom-stansning, självkompakterande betong samt alternativa bindemedel. Läs mer om:

Pågående projekt
Avslutade projekt