Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

Uppdragsforskning

Till skillnad från A-forskningen behöver uppdragsforskningen eller B-forskningen inte vara öppen. Den kan i så fall bestå av FoU-projekt som finansieras av ett enskilt företag som vill ha ensamrätt på resultaten, åtminstone inledningsvis. Oftast är dock även uppdragsforskningen öppen och kännetecknet är snarare projektets mer kortsiktiga karaktär och högre grad av tillämpad forskning och utveckling. Tidvis har denna forskning haft en stor volym. Exempel är forskning om lakningsmekanismer och injekteringsmaterial för Svensk kärnbränslehantering, industriella restprodukter för olika företag, koldioxidupptagning i betong för olika cementföretag, utnyttjande av ultrafina filler i betong för Energimyndigheten, utveckling av dimensioneringsmetoder för betongbeläggningar och markstensbeläggningar för Vägverket, Svenska Kommunförbundet, Cementa och Svensk Markbetong.