Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Betongforskning
Bergmaterialforskning
Modellering och simulering
Material- och produktutveckling
Uppdragsforskning
Forskningsstyrelse

Material- och produktutveckling

Det finns många typer av betong för olika applikationer. Vi arbetar inte med att utveckla nya cement utan huvudsakligen med olika betongrecept för optimal produktion och egenskapsprofil.

Betong är ett gjutbart cementbundet material som har betydligt större möjligheter än man tror. Med hjälp av silikastoft, ultrafiller, högeffektiva superplasticerare, specialanpassad ballast och tunna fibrer kan man få fram gjutbara "keramiska" produkter som kan ersätta gjutjärn och andra metaller i många applikationer. Man kan också, med hjälp av restprodukter, få fram billiga och miljövänliga men svaga produkter för andra applikationer. CBI arbetar även med att optimera vanlig betong för olika gjutbarhetsegenskaper och miljötyper.

Vi arbetar i hela kedjan och kan ta fram både optimerade och specialanpassade produkter. Vi har expertis från flera discipliner som kan sätta samman olika delmaterial till produkter samt analysutrustning för att analysera och förstå de enskilda delmaterialens egenskaper och samverkan. CBI kan även analysera och testa de olika produkterna så att de uppfyller givna fysikaliska egenskaper och är anpassade till den miljö de ska verka i.

Exempel på cementbaserade produkter som utvecklats och som är under utveckling:

  • Frostbeständig undervattensbetong
  • Ultrahögpresterande "keramisk" betong
  • Glasfiberbetong
  • Olika typer av självkompakterande betong
  • Låg-pH-betong för speciella miljökrav
  • Cementbaserade injekteringsmaterial för injektering av sprickor i betong
  • Låg-cement-betong
  • Betong för betongvägar
  • Självläkande betong
  • Betong med tryckhållfasthet 15 MPa