Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

Färgvariationer hos betong

Arne Johansson;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974.
CBI rekommendationer / 74:2
Övriga CBI-publikationer, Utländska tidskriftsartiklar
1974

Fiberarmerade cementbaserade material

Fibre-reinforced cementbased materials

Åke Skarendahl;
Stockholm, [1974]. 6 s.
CBI rapport / 75:6
CBI-rapporter, Svenska tidskriftsartiklar
1974

Kvalitetskriterier och provningsfrekvens för betongs hållfasthet vid elementtillverkning

Ulf Bellander;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974. 63 ,3 s.
CBI forskning / 74:4
CBI-rapporter
1974

Provningsmetoder för kvalitetsbedömning av fogbruk mellan betongelement

Methods of testing for the evaluation of mortars for joints between precast concrete elements

Göran Dahl;
Stockholm, [1974]. 5 s.
CBI rapport / 75:5
CBI-rapporter
1974

Vakuumbehandling av betong

Vacuum treatment of concrete

Göran Dahl; Arne Johansson;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974. 153 s.
CBI forskning / 74:2
CBI-rapporter
1974

Analysis of stresses in a cracket reinforced concrete beam

Sven T. A. Ödman;
Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, 1973. 54 s.
CBI Handlingar / 44
CBI-rapporter
1973

Concrete strength in precast elements

Nils Petersons;
Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, 1973. 47 s.
CBI Utredningar / 09
CBI-rapporter
1973

Shrinkage in reinforced concrete beams

Sven T. A. Ödman;
Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1973. 20 s.
CBI Särtryck / 69
Övriga CBI-publikationer
1973

Tests on shrinkage of reinforced concrete beams

Sven T. A. Ödman;
Stockholm: Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, 1973. 99 s.
CBI Handlingar / 45
CBI-rapporter
1973

The strain compensated modular ratio method and its application

Sven T. A. Ödman;
Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1973. 8 s.
CBI Särtryck / 70
Övriga CBI-publikationer
1973