Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om CBI Intressentföreningen Kontakt

Erfarenheter från besiktningar av godkända betongfabriker


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1971. 27 s.
CBI Särtryck / 62
Övriga CBI-publikationer
1971

Ytjämnhet och måttnoggrannhet hos plastgjutna betongkonstruktioner samt ytjämnhet hos monterade betongelement

Surface smoothness and dimensional accuracy of cast-in-situ concrete structures, and surface smoothness of precast concrete elements


Jönis, Per J - Eriksson, Torsten
Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1971. 28 s.
CBI Särtryck / 61
Övriga CBI-publikationer
1971

Urea som avisningspreparat


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1970. 12 s.
CBI Särtryck / 60
Övriga CBI-publikationer
1970

Samband mellan blandningstid och typ av betongblandare

Relation between mixing time and type of concrete mixer


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1970. 20 s.
CBI Särtryck / 59
Övriga CBI-publikationer
1970

Deviations in the location of reinforcement


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 62 s.
CBI Handlingar / 40
CBI-rapporter
1969

Effects of variations in volume, surface area exposed to drying, and composition of concrete on shrinkage


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 16 s.
CBI Särtryck / 55
Övriga CBI-publikationer
1969

Should standard cube test specimens be replaced by test specimens taken from structures?


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 11 s.
CBI Särtryck / 54
Övriga CBI-publikationer, Utländska tidskriftsartiklar
1969

Betongblandningens inverkan på krympningen


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 4 s.
CBI Särtryck / 57
Svenska tidskriftsartiklar
1969

Erfarenheter från besiktning av betongfabriker godkända i tillverkningsklass I


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 23 s.
CBI Särtryck / 56
Övriga CBI-publikationer
1969

Formbestrykningsmedel


Stockholm : Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska högskolan, 1969. 7 s.
CBI Särtryck / 58
Övriga CBI-publikationer
1969