Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

Vakuumbehandling av betong i horisontala konstruktioner

- rapport från en undersökning

Vacuum treatment of concrete in horizontal structures

Johan Nygårds; Christer Svensson;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1976. 5 s.
CBI rapport / 75:7 Del 2
CBI-rapporter
1975

Vakuumbetong

Vacuum concrete

Göran Dahl;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1975. 10 s.
CBI rapport / 75:7 Del 1
CBI-rapporter
1975

An apparatus for easy determination of the amount of bound water in cement pastes yielding highly reproducible results

Ulf Danielsson;
Stockholm :Cement- och betonginst., 1974. 16 s.
CBI rapport / 75:2
CBI-rapporter
1974

Bibliography on fibre reinforced and polymer impregnated cement based composites

Janusz Kasperkiewicz; Åke Skarendahl;
Stockholm : Stockholm : Cement- och betonginst., 1974. 36 s.
CBI forskning / 74:1
CBI-rapporter
1974

Strength losses in heat curing

- causes and countermeasures

Johan Alexanderson;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 17 s.
CBI rapport / 75:3
CBI-rapporter
1974

Ballastens inverkan på brottmekanismen hos betong

Thomas Sidenbladh;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974. 107 s.+ [23] s.
CBI forskning / 74:3
CBI-rapporter
1974

Betongmassa med jordfuktig konsistens. Konsistensmätning och tillverkning av provkroppar

Earth-moist consistency concrete. Measurement oc consistency and preparation of test specimens

Göran Dahl;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974.
CBI rekommendationer / 74:3
Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
1974

Energiåtgång för betongkonstruktioner

Energy consumption related to concrete structures

Oscar Beijer;
Stockholm :Cement och Betonginstitutet, 1975. S. 17-18
CBI rapport / 75:4
CBI-rapporter, Svenska tidskriftsartiklar
1974

Erfarenheter från besiktningar av godkända betongfabriker, 1974

Rune Hård; Per Johan Jönis; Greger Ysberg;
Stockholm, Cement- och betonginst., 1975. [1], 20, [40] s.
CBI rapport / 75:1
CBI-rapporter
1974

Fältundersökning av ytstrukturer hos betongelement

Per Johan Jönis;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1974.
CBI rekommendationer / 74:1
Övriga CBI-publikationer, Svenska tidskriftsartiklar
1974