Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

Studies of hydration reactions of cement components

Francisa Hannawayya;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 19 s.
CBI forskning / 75:1
CBI-rapporter
1975

Studies of hydration reactions of cement components

Francisa Hannawayya;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 2 vol.
CBI forskning / 75:2-3
CBI-rapporter
1975

Angelägna forskningsområden inom betongtekniken

Important fields of research within the concrete technology


Stockholm : cement- och betonginstitutet, 1975. 12 s.
CBI rapport, / 75:20
CBI-rapporter
1975

Armeringens läge i element

- enligt ritning och efter produktion

Torsten Lundin;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 4 s.
CBI rapport / 75:17
CBI-rapporter, Svenska tidskriftsartiklar
1975

Betongs gjutbarhet

- en provningsmetod

Workability of concrete

- a testing method

Rune Hård;
Stockholm : Cement- och betonginst., 1975. 7 s.
CBI rapport
CBI-rapporter
1975

Fiberbetong

- produktionsmetoder, egenskaper och användning : föredrag presenterat vid Nordisk betongkongress, Tammerfors 12-14 juni 1975

Fibrous concrete

- production methods, properties and use

Åke Skarendahl;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 16 s.
CBI rapport / 75:14
CBI-rapporter, Konferensbidrag
1975

Flamrensning av betong

Flame cleaning of concrete

Lars Johansson;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 6 s.
CBI rapport / 75:15
CBI-rapporter, Svenska tidskriftsartiklar
1975

Kvalitetsdokumentation av betonghållfasthet

Quality documentation of concrete strength

Ulf Bellander;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 2, 1 s.
CBI rapport / 75:16
CBI-rapporter, Svenska tidskriftsartiklar
1975

Kvalitetskriterier för grus- och makadammaterial

- en litteraturinventering

Quality criteria for natural sand and gravel as well as crushed stone materials

- a survey of the literature

Peet Höbeda; Lars Johansson;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 156 s.
CBI forskning / 75:5
CBI-rapporter
1975

Utprovning av observationsmetod avsedd för fältundersökning av samverkan mellan TT-däck och pågjuten överbetong

Tests on method of observation for field investigation dealing with bond between double-T floor slabs and concrete topping

Ulf Bellander;
Stockholm : Cement- och betonginstitutet, 1975. 57 s.
CBI forskning / 75:4
CBI-rapporter
1975