Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt

Practical bond model for corroded RC bridges

Mattias Blomfors; Karin Lundgren; Oskar Larsson Ivanov; Dániel Honfi; Kamyab Zandi Hanjari;
(2017) High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium, pp. 1793-1803. Volume Editors: Lukovic M.,Hordijk D.A.

Konferensbidrag, Konferensproceedings
2017

Rammed earth walls strengthened with polyester fabric strips

- Experimental analysis under in-plane cyclic loading

L Miccoli; Urs Mueller; Stanislav Pospíšil;
(2017) Construction and Building Materials, 149, pp. 29-36.
Utländska tidskriftsartiklar
2017

Betong med krossat bergmaterial som ballast

- Kvalitetskriterier och proportionering

Hans-Erik Gram; Björn Lagerblad; Mikael Westerholm;
(2017) RISE CBI Betonginstitutet: Stockholm, 130 s.
CBI Rapport / 2017:2
CBI-rapporter
2017

Detection of potential alkali-silica reactivity of aggregates from Sweden

Karin Appelquist; Urs Mueller; Jan Trägårdh;
In book of abstracts from: 16th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials EMABM, Book of abstracts, Les Diablerets, Switzerland, May 14-17, 2017.
Konferensbidrag
2017

Grönatakhandboken

- Betong, isolering och tätskikt

Hans Månsson; Henrik Radomski; Pia Olenfalk; Jan Trägårdh; Ylva Edwards; Dennis Lundgren; Nikolaj Mansfeldt; Mikael Kinnmark; Alexander Nilsson; Elisabeth Norderup Michelson; Mikael Jutewik; Peter Hellqvist; Anders Bylin; Åsa Ullsten; Magnus Wallin; Hans Samuelsson; Catharina Svenningsson; Per Gustavsson; Mikael Olofsson; Ulf Antonsson; Jörgen Skärin; Sebastian Lejonmark;
(2017) Vinnova, Stockholm, 39 s.
Övriga externa publikationer
2017

Grönatakhandboken

- Växtbädd och vegetation

Anna Pettersson Skog; Jonatan Malmberg; Tobias Emilsson; Tove Jägerhök; Carl-Magnus Capener;
(2017) Vinnova, Stockholm, 71 s.
Övriga externa publikationer
2017

Hydrofoberande medel i sprutbetong

- Inverkan på egenskaper och beteendet vid sprutning

Hydrophobic admixtures in sprayed concrete

- lnfluence on properties and the behaviour at spraying

Elisabeth Helsing; Lisa Parg; Urs Mueller; Tommy Ellison;
(2017) RISE CBI Betonginstitutet: Stockholm, 54 s.
CBI rapport / 2017:5
CBI-rapporter
2017

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

- Rapport - Arbetsprocessen


(2017) Vinnova, Stockholm, 50 s.
Övriga externa publikationer
2017

Mekanism och typer av karbonatisering hos cementbaserade material

Mechanism and mode of carbonation of cementitious materials

Björn Lagerblad;
(2017) RISE CBI Betonginstitutet: Stockholm, 32 p.
CBI Rapport / 2017:1
CBI-rapporter
2017

Salt-frostprovning av betong med slagg och flygaska

Freeze-thaw testing of concrete with slag and fly ash

Elisabeth Helsing;
(2017) RISE CBI Betonginstitutet: Stockholm, 133 s.


CBI rapport / 2017:4
CBI-rapporter
2017